Dp 376 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Testování studentských úloh na automaty[edit]

Autor: Dibelka Lukáš

Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

376 fig.gif


Cílem této diplomové práce je zautomatizovat proces kontroly při odevzdávání samostatných studentských prací, což představuje navrhnout kontrolní experimenty pro tyto úlohy a vytvořit testovací soustavu pro jejich provedení. Jako studentské úlohy budou uvažovány hardwarové implementace asynchronních konečných automatů, konkrétně detektorů posloupností. Podstatou navrženého kontrolního experimentu je zjištění jestli studentské implementace přijímají jazyk, který mají uvedený ve svém zadání. V této práci je popsáno jak tyto experimenty fungují a jaké podávají výsledky. Dále je zde uveden popis řídící jednotky testovací soustavy implementující tyto experimenty, generátoru ladících signálů, komunikačního rozhraní se simulačním prostředím MATLAB - Simulink a generátoru zadání studentských úloh. Součástí práce je příloha s návodem na vytvoření matlabovského modelu konečného automatu studentské úlohy.


Dp 2010 dibelka lukas.pdf