Dp 386 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Monitorovací a řídicí systém pro projekt TOTEM[edit]

Autor: Vítek Michal


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

386 fig.gif


Diplomová práce popisuje projekt automatizace experimentálního chladícího okruhu pro projekt TOTEM konstruovaný ve středisku CERN v Ženevě. Během projektu byly vybrány všechny komponenty řídicího systému, počínaje hardwarem a komunikačními protokoly a konče vývojem řídicí aplikace nejvyšší úrovně. Práce detailně mapuje několik možných hardwarových řešení, jejich výběr, zkoušky, vyhodnocení. V úvahu byly brány technické i ekonomické faktory. Výsledná řídicí SCADA aplikace vytvořená v systému PVSS II umožňuje řízení chladícího okruhu pomocí senzorů a akčních členů. K odečtu hodnot a generování řídicích signálů jsou použity moduly ELMB připojené přes sběrnice CAN k řídicímu SCADA systému.


Dp 2010 vitek michal.pdf