Dp 418 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:36, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Aparatura na výrobu nanočástic železa - návrh řízení a instrumentace[edit]

Autor: Drahoňovský Marek

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

Cílem této diplomové práce je provést všechny kroky nezbytné k realizaci aparatury na výrobu nanočástic železa chemickou cestou a jejího automatického řízení. Na základě tohoto rozboru, bude podle možností provozovatele, provedena realizace navrženého řešení.


Dp 2011 drahonovsky marek.pdf