Diplomové práce 2011

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
414 Beňo Radek Řízení Tokamaku COMPASS Control of Tokamak COMPASS Dp_414_cz Dp_414_en
415 Bubla Petr Regulace laboratorního modelu vodáren jako vícerozměrného systému Control of MIMO laboratory model coupled tanks Dp_415_cz Dp_415_en
416 Cicvárek Martin Univerzální datový model pro domovní automatizaci Universal data model for home automation Dp_416_cz Dp_416_en
417 Ciller Alexandr Využití tepelných čerpadel v budovách The Use of Heat Pumps in Buildings Dp_417_cz Dp_417_en
418 Drahoňovský Marek Aparatura na výrobu nanočástic železa - návrh řízení a instrumentace Equipment for nano-iron production - proposition of control and instrumentation Dp_418_cz Dp_418_en
419 Dušek Miroslav Quadrotor – dálkové řízení Quadrotor – Remote control Dp_419_cz Dp_419_en
420 Fetterik Jozef PLC řízení softwarového modelu technologického procesu PLC control of technological process software model Dp_420_cz Dp_420_en
421 Hönig Martin Řídicí modul modelové lokomotivy pro dopravní laboratoř FD Control module of model locomotive for transport laboratory Dp_421_cz Dp_421_en
422 Jonáš Petr Řízení laboratorního modelu spojené pohony Control of Laboratory Model Coupled Drives Dp_422_cz Dp_422_en
423 Koberna Lukáš Robotický kamerový řetězec Robotic camera network Dp_423_cz Dp_423_en
424 Kratochvíl Lukáš Dvoustupňová inerciální stabilizace Dual stage stabilization Dp_424_cz Dp_424_en
425 Kříž Jan Inerciální měřicí jednotka v počítačovém modulu GumstixOvero Inertial Measurement Unit on Gumstix Overo Module Dp_425_cz Dp_425_en
426 Nguyen Hong Quang Implementace nové modulacní PWM techniky pro digitální audio zesilovač Implementation of a new PWM approach for class-D digital audio amplifier Dp_426_cz Dp_426_en
427 Riedel Marek Analýza dopravy na základě naměřených dat plovoucích vozidel Traffic analysis based on measured data of floating vehicles Dp_427_cz Dp_427_en
428 Sedláček Václav Embedded zařízení v IT integracích slaboproudých technologiích Embedded device in IT integration of low voltage technology Dp_428_cz Dp_428_en
429 Švoma Jaroslav Kalibrace kapacitního senzoru Calibration of capacitive sensor Dp_429_cz Dp_429_en
430 Valenta Pavel Vizualizace a zpracování dat testovací jízdy vozidla Vehicle Test Data Visualization and Processing Dp_430_cz Dp_430_en
431 Vrtěl Václav Síťový server pro CNC stroje Network Server for CNC Machines Dp_431_cz Dp_431_en
432 Zvolánek Michal Systémová integrace reálného modelu přečerpávací vodní elektrárny System integration of real model pumped – storage hydro power plant Dp_432_cz Dp_432_en
433 Šalda Jakub Diagnostický systém pro závodní automobil CTU Cartech FS02 Diagnostical System for the Race Car CTU CarTech FS02 Dp_433_cz Dp_433_en
434 Andrejco Michal Model-Based Design pro programovatelné automaty Model-Based Design for programable controlers Dp_434_cz Dp_434_en
435 Beneš Petr Portování frameworku pro rezervaci výpočetních zdrojů do exekutivy RTEMS Porting of resource reservation framework to RTEMS executive Dp_435_cz Dp_435_en
436 Bruna Ondřej Modelování a identifikace chemického zásobníku Modeling and identifcation of a chemical storage tank Dp_436_cz Dp_436_en
437 De Lellis Costa Modelování, identifikace a řízení čtyřrotorového vrtulníku Modeling, identification and control design for micro quadrotor Dp_437_cz Dp_437_en
438 Hájíček Tomáš Plně automatizovaná autocisterna pro rozvoz piva do restaurací Fully Automated Tank for Beer Distribution Dp_438_cz Dp_438_en
439 Jaroš Pavel Rozšíření modelu žonglér a řízení CNC stroje Extensions of the juggler model and CNC machine control Dp_439_cz Dp_439_en
440 Jindra Tomáš Metody návrhu adaptivních PID regulátorů Adaptive PID controller design Dp_440_cz Dp_440_en
441 Jiřinec Tomáš Stabilizace a řízení bezpilotního čtyřrotorového vrtulníku Stabilization and control of unmanned quadcopter Dp_441_cz Dp_441_en
442 Kohout Tomáš Model žonglér pro vzdálenou výuku a řízení CNC stroje Model Juggler for remote laboratory and control of CNC machine Dp_442_cz Dp_442_en
443 Korda Milan Stochastické prediktivní řízení Stochastic Model Predictive Control Dp_443_cz Dp_443_en
444 Kováčik Martin Vizualizace a simulace technologie CNC obrábění Visualization and simulation of CNC machining technology Dp_444_cz Dp_444_en
445 Kubový Jan Network Media Content Agregátor pro DLNA Server Network Media Content Aggregator for DLNA Server Dp_445_cz Dp_445_en
446 Lisový Rostislav Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do OS GNU/Linux Education Material for PCI Driver Development for GNU/Linux OS Dp_446_cz Dp_446_en
447 Losos Radek Řízení vícerozměrných systémů pomocí PID regulátorů PID control of MIMO systems Dp_447_cz Dp_447_en
448 Navara Filip Vyhledávání uváznutí pomocí statické analýzy kódu Finding Deadlocks Using Static Code Analysis Dp_448_cz Dp_448_en
449 Necid Josef Bezpečnost strojů a opatření ke snížení rizik Machine safety and risk reduction Dp_449_cz Dp_449_en
450 Novotný Martin Identifikační toolbox pro Scilab Identification toolbox for Scilab Dp_450_cz Dp_450_en
451 Pich Jiří Řízení špatně podmíněných systémů Control of ill-conditioned systems Dp_451_cz Dp_451_en
452 Pupák Radek Vytápění v inteligentních domech, modelování, analýza a řízení s PLC Heating in smart houses, modeling, analysis and control with PLC Dp_452_cz Dp_452_en
453 Reichl Miroslav Řídicí systém minimaluázující opotřebení kol jeřábu Crane anti-skew system minimizing wear of wheels Dp_453_cz Dp_453_en
454 Rychnovský Václav Řídicí sytém s využitím bezdrátové komunikace ZigBee Zigbee communication based control system Dp_454_cz Dp_454_en
455 Smíšek Jan Kalibrace 3D kamery 3D Camera Calibration Dp_455_cz Dp_455_en
456 Štrunc Josef Tvar ze stínování a stereo Fusing Shape-from-Shading with Stereo Dp_456_cz Dp_456_en
457 Trnka Václav Robustní řízení čtyřválcové vodárny Robust control of quadruple-tank process Dp_457_cz Dp_457_en
458 Žáčeková Eva Tvorba modelů a prediktivní řízení budov Modeling and predictive control of buildings Dp_458_cz Dp_458_en
Krejčí Filip Evoluční algoritmy pro rozvrhování projektů Evolutionary Algorithms for Project Scheduling Dp_2011_krejci_filip_cz Dp_2011_krejci_filip_en
Václavík Roman Algoritmy pro rozvrhování směn Algorithms for the Rostering Problems