Dp 415 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Regulace laboratorního modelu vodáren jako vícerozměrného systému[edit]

Autor: Bubla Petr

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

415 fig.gif

Model spojených nádrží představuje systém řízení výšek hladin. Je osazen průmyslovými akčními členy a senzory. Diplomová práce se zabývá matematickým odvozením modelu, identifikací reálného systému spojených nádob jako MIMO systému a návrhem regulátorů pro řízení výšek hladin v obou nádržích. K identifikaci jsme použili dvě různé metody, experimentální získání konstant a sofistikovanější metodu, která se nazývá Subspace metoda identifikace. Pro získaný matematický lineární model je provedena důkladná analýza systému, aby se předešlo případným problémům během návrhu regulátorů. Dalším cílem práce je návrh několika typů regulátorů. Nejprve je navrženo základní řízení pomocí decentralizovaného PIDf regulátoru. Ve snaze docílit lepší kvality regulace jsou v další části této práce použity pokročilé algoritmy řízení z oblasti moderní teorie řízení jako je LQG regulátor a postmoderní teorie řízení pomocí Hinf optimalizace.


Dp 2011 bubla petr.pdf