Dp 430 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vizualizace a zpracování dat testovací jízdy vozidla[edit]

Autor: Valenta Pavel

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

430 fig.gif

Tato práce je součástí projektu návrhu zařízení pro záznam parametrů trasy vozidla (VDL - Vehicle Data Logger). Záznamník VDL během jízdy vozidla zapisuje hodnoty polohy, výšky a rychlosti pomocí GPS, hodnoty zrychlení a úhlové rychlosti pomocí tříosého inerčního senzoru a záznam komunikace na sběrnici CAN. Práce se zabývá návrhem aplikace, která slouží pro vyhodnocení a prezentaci zaznamenaných dat. Jedná se o .NET aplikaci psanou v jazyce C#, která spolupracuje s internetovými mapami Google Maps a Google Earth.


Dp 2011 valenta pavel.pdf