Dp 421 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí modul modelové lokomotivy pro dopravní laboratoř FD[edit]

Autor: Hönig Martin

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

421 fig.gif


Cílem této diplomové práce je dokončení vývoje řídicího modulu pro modelové lokomotivy, které budou nasazeny v budovaném dopravním sále Fakulty dopravní ČVUT. Řídicí modul má za úkol převzít funkci komerčně vyráběných modulů s dodatečnou funkčností požadovanou pro jeho nasazení v dopravním sále. Jmenovitě je požadováno zpětnovazeně řídit otáčky motoru na požadované hodnotě ve všech možných režimech zatížení soupravy, sbírat a přeposílat data o poloze a ujeté vzdálenosti soupravy nadřazenému řídícímu systému a zastoupit funkci zvukového modulu. Pro oboustraný přenos je využita bezdrátová technologie Bluetooth. Práce má za úkol dle zadaných požadavků a dosavadních zkušeností (viz. BP D. Pavlišta 2007, BP M. Hönig 2008, LAR - Modelová lokomotiva - LQ regulace M. Hönig 2009) vybrat dostatečně výkonnou a vhodnou mikroprocesorovou platformu, která pokryje dodatečné požadavky na řídicí modul. Abstrakt je uveden je to uvedeno v mé DP.


Dp 2011 honig martin.pdf