Dp 434 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Model Based-Design pro programovatelné automaty[edit]

Autor: Andrejco Michal


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Cieľom diplomovej práce je demonštrovať novodobú návrhovú metódu Model-Based Design v~oblasti automatizačnej techniky. Využité budú nástroje PLC-Coder systému Matlab a vývojový nástroj Mosaic pre programovateľné automaty Tecomat. V práci bude ukázaný spôsob vytvorenia modelu v grafickom prostredí Simulink a jeho následné prenesenie na platformu programovateľného automatu. Ústredným bodom je vytvorenie sady ukážkových modelov a ich prenesenie do Mosaicu. Nakoniec bude predstavená možnosť praktického využitia modelu pre diagnostiku v automatizačnom systéme.


Dp 2011 andrejco michal.pdf