Dp 433 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Diagnostický systém pro závodní automobil CTU Cartech FS02[edit]

Autor: Šalda Jakub


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat jednotku pro záznam dat z formulového vozu FS02 vyvíjeným týmem CarTech z Českého vysokého učení technického pro soutěž Formula student / SAE Team. V práci je popsáno hardwarové zapojení jednotky s procesorem PowerPC, ARM7 a implementace softwaru. Deska je propojena s vozem pomocí sběrnice CAN, z níž získává informace, které potom zapíše na záznamové zařízení. V práci je dále popsán postup jak pracovat s navrženou deskou a jak jí používat.


Dp 2011 salda jakub.pdf