Dp 453 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí systém minimalizující opotřebení kol jeřábu[edit]

Autor: Reichl Miroslav


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá problémem příčení mostových jeřábů a jeho odstraněním. V teoretické části práce je popsáno, co je to příčení, jak vzniká a jaké existují metody na jeho odstranění. Dále je v práci vybrána metoda na odstranění příčení, která používá senzory vzdálenosti k určení, zdali se jeřáb příčí. Tato metoda je aplikována na zadaný mostový jeřáb a k ní jsou vytvořeny dva způsoby regulace, které odstraňují příčení jeřábů. Regulace jsou následně otestovány na simulovaném modelu jeřábu a po otestování byla jedna z regulací vyzkoušena na zadaném mostovém jeřábu. Nakonec jsou velikosti příčení pro pohyb jeřábu bez regulace a s regulací porovnány.


Dp 2011 reichl miroslav.pdf