Dp 447 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení vícerozměrných systémů pomocí PID regulátorů[edit]

Autor: Losos Radek

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Diplomová práce popisuje návrh řízení vícerozměrných systémů pomocí PID regulátorů. Je zde ukázán tradiční návrh PID řízení pomocí určení míry interakcí maticí RGA. V práci je dále představen frekvenční přístup k návrhu pomocí Nyquistovy analýzy stability. Tato metoda je dále rozpracována do dvou variant, a to tak, aby bylo možné lépe specifikovat chování regulační smyčky. Všechny představené metody jsou demonstrovány na vícerozměrném systému čtyřválcové vodárny. Získané výsledky ukazují, že všechny metody jsou vhodné pro návrh regulátorů, které úspěšně řídí výšku hladin čtyřválcové vodárny. Původní metoda založená na Nyquistově analýze stability je navíc rozšířena o dvě varianty umožňující ladit výsledné chování regulační smyčky.

Dp 2011 losos radek.pdf