Dp 428 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Embedded zařízení v IT integracích slaboproudých technologiích[edit]

Autor: Sedláček Václav

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

428 fig.gif

Práce pojednává o embedded zařízení v IT integracích slaboproudých technologií. První část je věnována typickým architekturám v IT integracích. Dále je ukázáno, jaký mají navržená Embedded zařízení vliv na změnu architektury a jaké jsou přínosy takového zařízeni. Protože embleded zařízení jsou navržena na procesorech firmy Beck, jsou popsány jednotlivé řady dostupných procesorů. Dále je obsažen návrh HW a SW embledded zařízení. SW je navržen tak, aby byl do maximální možné míry modifikovatelný a rozšiřitelný. Realizované embledded zařízení jsou synchronizace obsahů monitorů a rozhraní TCP - protokol Spinel. Navrhovaná zařízení komunikují pomocí protokolu TCP na rozhraní Ethernetu, a jednotlivé zprávy jsou předávány ve formátu XML. Jednotlivá zařízení jsou na konci příslušných kapitol zhodnocena.


Dp 2011 sedlacek vaclav.pdf