Dp 422 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení laboratorního modelu spojené pohony[edit]

Autor: Jonáš Petr

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

422 fig.gif

Tato práce se zabývá analýzou, identifikací a řízením laboratorního modelu CE108 se spojenými pohony, který se nachází v laboratoři teorie automatického řízení K26. Cíl této diplomové práce spočívá v řízení dvou elektrických motorů, které jsou spojeny dohromady v rámci jednoho systému. To zavede čtenáře ke studiu interagujícího dynamického systému a řízení systému s více vstupy a výstupy. Základním úkolem je pomocí měnícího se točivého momentu motorů řídit napnutí a rychlost pásu. Ukázky řízení jsou prováděny pomocí simulačních modelů reálného systému. Základní řízení laboratorního systému je realizováno pomocí PI regulátoru, LQ a LQG regulátorů. Pro závěrečné řízení celého MIMO systému je využito decentralizované zpětnovazební řízení, LQ regulátor a dynamický rozvazbovací regulátor.


Dp 2011 jonas petr.pdf