Dp 454 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí sytém s využitím bezdrátové komunikace ZigBee[edit]

Autor: Rychnovský Václav


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


454 fig.gif

Práce předkládá rozbor a návrh kompletního řešení bezdrátového řízení modelové železnice s využitím přenosové vrstvy IEEE 802.15.4 a zpětným kanálem z řízených jednotek do řídicího počítače. Vlastní podrobně rozebírané řešení je postaveno na součástkách firmy Texas Instruments. Text práce se pak především zaměřuje na dokumentaci nového vývoje HW a SW, dalších kroků a testování alternativ, které následovaly po ukončení první etapy obhajobou bakalářské práce. Výstupem práce je hardware s ovládacím softwarem vhodným jak k trvalému nasazení v Ústavu teoretické informatiky a automatizace v Praze, tak i k další možné výuce na katedře Řídicí techniky. Jedná se sice o zakázkovou aplikaci, nicméně je možno ji použít v jakékoliv aplikaci pro sběr dat v jednoduché bezdrátové senzorové síti se zpětným předáváním informace senzorům, kde se hlavní důraz klade na dobu odezvy.


Dp 2011 rychnovsky vaclav.pdf