Dp 432 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Systémová integrace reálného modelu přečerpávací vodní elektrárny

Autor: Zvolánek Michal

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

432 fig.gif

Cílem diplomové práce je provézt systémovou integraci reálného modelu přečerpávací vodní elektrárny, dokončit jeho hardwarovou část a vytvořit program řízení včetně vizualizace. Práce se zaměřuje na analýzu, návrh a aplikaci systémové integrace modelu a jeho začlenění do výuky na katedře řídicí techniky FEL ČVUT. V souvislosti s tím je řešeno začlenění do systému pro vzdálený přístup Lablink a problémy s tím spojené. Následně jsou analyzována případná rizika provozu modelu a je diskutováno jejich řešení. Zvláštní kapitoly jsou poté věnovány vytvoření lokální i vzdálené vizualizace a základního algoritmu řízení. Na závěr práce je popsána metodika sběru a využití archivních dat získaných z řízené technologie. Výsledkem práce je také technická dokumentace modelu, která je pro svoji obsáhlost přiložena jako zvláštní dokument.

Dp 2011 zvolanek michal.pdf