Dp 446 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Prostředí pro výuku vývoje PCI ovladačů do operačního systému GNU/Linux[edit]

Autor: Lisový Rostislav

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je popsat základní principy implementace ovladačů PCI zařízení pro operační systém GNU/Linux. Kromě obecných principů je popsána implementace ovladačů typu UIO a Comedi. Jako ukázková zařízení byly zvoleny karty Humusoft MF624 a MF614. Základní funkce (D/A, A/D převodníky, digitální vstupy a výstupy) karty Humusoft MF624 byly implementovány do emulátoru Qemu tak, aby bylo možné popsané postupy vyzkoušet bez fyzického přístupu ke kartě.


  • Rostislav Lisový, tel: +420 775 652 251, mailto:lisovy@gmail.com
  • Ing. Pavel Píša, Ph.D., mailto: pisa@cmp.felk.cvut.cz
Dp 2011 lisovy rostislav.pdf