Dp 445 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Network Media Content Agregátor for DLNA Server[edit]

Autor: Kubový Jan


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

445 fig.gif


Tato diplomová práce se zabývá řešením problému se sběrem multimediálních souboru z různých zdrojů v počítačové síti, jejich identifikací, jejich řazením a jejich zpřístupněním pro ostatní zařízení v počítačové síti. Identifikací a odstraněním duplicit a získáváním dodatečných informací o multimediálních souborech jako je autor, album, datum, atd.

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedeny dostupné technologie o existujících zařízeních, software a podobná řešení problému dostupná na trhu.

Ve druhé části je představeno řešení a ukázána jeho implementace. Na konci této části jsou také uvedena možná rozšíření a vylepšení navržené implementace.


Institute for Application Oriented Knowledge Processing (FAW), web: http://www.faw.uni-linz.ac.at/ Quanmax AG, web: http://www.quanmax.ag/

Dp 2011 kubovy jan.pdf