Dp 444 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vizualizace a simulace technologie CNC obrábění[edit]

Autor: Kováčik Martin


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

444 fig.gif


Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací modulu, který má za úkol simulovat a poté graficky znázornit práci CNC stroje. Modul je specificky navržen pro řídicí systém MEFI řady CNC872 a tak musí splňovat všechny požadavky tohoto systému. Tento modul ke své práci využívá externí grafické jádro, důležitou součástí této práce je tedy charakteristika a popis několik takovýchto grafických jader a posléze práce s nimi. Jedná se o grafická jádra Open CASCADE a ACIS.


Dp 2011 kovacik martin.pdf