Dp 442 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Model Žonglér pro vzdálenou výuku a řízení CNC stroje

Autor: Kohout Tomáš


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato diplomová práce se zabývá připojením modulu Žonglér do systému vzdálené výuky Lablink. V souvislosti s tím je v práci popsán způsob zabezpečení modelu proti možnosti srážky mechanických částí. V teoretické části je blíže popsána průmyslová síť Ethernet Powerlink. Praktická část se zabývá implementací zabezpečovacího algoritmu na použitém hardware. Druhá část této práce se zabývá programováním CNC vrtačky a frézky jako přídavného zařízení na již používaných pálicích strojích. V první části je popsán CNC systém BR a v druhé části je popsána programová implementace zařízení. Na závěr práce obsahuje porovnání programování obou typů zařízení.


Dp 2011 kohout tomas.pdf