Dp 429 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Kalibrace kapacitního senzoru[edit]

Autor: Švoma Jaroslav

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

429 fig.gif

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a sestavit zadaný kapacitní senzor, řídicí a vyhodnocovací elektroniku senzoru, navrhnout kalibrační proceduru a experimentálně ověřit její funkčnost. Jde o senzor pracující na principu proměnné plochy překrytí elektrod. Tento senzor určuje polohu pohyblivého elementu v aplikacích bez vedení. Převodní charakteristika senzoru je ovlivněna řadou parazitních jevů. S ohledem na parazitní jevy byla navržena kalibrační procedura. Dále byla vytvořena měřicí procedura, umožňující vyhodnocení polohy pohyblivého elementu. Kalibrační i měřicí procedury byly implementovány do řídicího mikroprocesoru. Na základě externí verifikace byla ověřena funkčnost sestaveného senzoru.


Dp 2011 svoma jaroslav.pdf