Dp 439 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Rozšíření modelu žonglér a řízení CNC stroje

Autor: Jaroš Pavel


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

439 fig.gif


Tato diplomová práce se ve své první části zabývá rozšířením mechanického stroje - Žonglér o převodové ústrojí a vytvořením kinematiky os pro proces žonglování se čtyřmi koulemi. K návrhu trajektorií pohybu os stroje je použito vačkových profilů, vytvořených v programu Automation Studia společnosti BR.

Ve druhé části práce je popsán obecný koncept CNC řízení se softwarovými a hardwarovými prostředky společnosti BR. Následuje praktická realizace CNC řízení na reálném stroji. Jedná se o kyslíkový a plazmový CNC řezací stroj společnosti Vanad 2000 a.s., ke kterému je navrhnutý vrtací a gravírovací suport, splňující požadavky na CNC řízení. V práci je uvedena především realizace vizualizační části projektu.


Dp 2011 jaros pavel.pdf