Dp 441 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Stabilizace a řízení bezpilotního čtyřrotorového vrtulníku[edit]

Autor: Jiřinec Tomáš


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá návrhem lineárních regulátorů pro bezpilotní létající stroj tzv. quadrotor. Cílem této práce je návrh a otestování regulátoru pro již existující prototyp quadrotoru. Práce se zabývá odvozením pohybových rovnic quadrotoru, identifikací klíčových parametrů prototypu, návrhem lineárních regulátorů a jejich ověřením pomocí nelineárního matematického modelu a nakonec otestováním některých regulátorů na daném prototypu.


Dp 2011 jirinec tomas.pdf