Dp 456 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Tvar ze stínování a stereo[edit]

Autor: Štrunc Josef

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


456 fig.gif

Tato diplomová práce se zabývá problémem spojení techniky shape-from-shading (tvar ze stínování) s multi-view stereo (MVS) rekonstrukcí při použití Oren-Nayar modelu odrazivosti pro hrubé přírodní materiály. Byly navrženy dvě metody, které mohou být použity k vylepšení multi-view stereo rekonstrukce použitím nové foto-konzistenční metriky. Dále byly provedeny experimenty s obrázky z laboratoře i s obrázky povrchu Marsu, které ukazují, že navržená plane-sweeping metoda využívající informace o stínování, která je vhodná pro spojení s algoritmem MVS, dokáže správně určit polohu povrchu ve 3D scéně. Experimenty také ukázaly, že Oren-Nayar model odrazivosti je velmi přesný pro některé reálné materiály a může být úspěšně použit v plane-sweeping metodě k dosažení lepších výsledků než při použití Lambertovského modelu odrazivosti. Pokud jsou vlastnosti materiálu a pozice a směry zdroje světla a všech kamer dostatečně přesně známy, je možné dosáhnout přesnosti v řádu několika centimetrů při určování polohy povrchu ve 3D scéně.

Dp 2011 strunc josef.pdf