Dp 438 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Plně automatizovaná autocisterna pro rozvoz piva do restaurací[edit]

Autor: Hájíček Tomáš

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

438 fig.gif


Autocisterna na pivo je automatizované vozidlo, které slouží k tankové distribuci piva. Diplomová práce se zabývá návrhem řídícího systému autocisterny jak po hardwarové, tak po softwarové stránce a jeho následnou realizací. Tato diplomová práce je zároveň v praxi uskutečněným projektem firmy ESONIC a.s. Po prozkoumání stavu věci a jednání s objednavatelem projektu o konkrétních funkcích autocisterny, byly navrženy potřebné algoritmy řízení. Ty byly posléze implementovány pomocí řídícího systému Siemens Simatic S7. Autocisterna byla úspěšně dokončena a v současné době je plně funkční.


Diplomová práce ve Firmě Esonic a.s., mailto:info@esonic.cz

Dp 2011 hajicek tomas.pdf