Dp 420 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

PLC řízení softwarového modelu technologického procesu[edit]

Autor: Fetterik Jozef

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

420 fig.gif

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom Processor-in-the-loop simulácie prostredníctvom OPC komunikácie. Riadenie bolo navrhnuté pre asi 4 m vysoký systém spojených nádob s uzavretým cyklom vody predstavujúci model prečerpávacej vodnej elektrárne. Súčasťou diplomovej práce je fyzikálny popis tohto systému a kompletný nelineárny model v Matlabe-Simulinku. Na prepojenie Matlabu a programovateľného automatu (PLC) regulujúceho model elektrárne bol zvolený OPC server od spoločnosti Siemens s názvom OPC.SimaticNET. Ako klient na strane Matlabu bol použitý OPC Toolbox. Práca detailne popisuje DCOM konfiguráciu nutnú na spoľahlivú komunikáciu medzi OPC serverom a OPC klientom. Okrem ovládania modelu z dotykového panelu a priamej regulácie z PLC, je možné riadiť model z Matlabu, prípadne spustiť simuláciu Processor-in-the-loop, kedy regulátor v PLC reguluje nelineárny model v Matlabe-Simulinku.


Dp 2011 fetterik jozef.pdf