Dp 450 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Identifikační toolbox pro Scilab[edit]

Autor: Novotný Martin


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

450 fig.gif


Tato diplomová práce se zabývá vývojem identifikačního toolboxu pro programové prostředí Scilab, podobnému System Identification ToolBox (SITB), který je implementován v Matlabu.

Práce je zaměřena jednak na implementaci samotného identifikačního toolboxu (Identifikační toolbox pro Scilab) s vybranými standardními prvky, které nabízí i komerční SITB, a jednak na novinky a nezvyklé implementace z problematiky oblasti identifikace lineárních dynamických systémů, jakými jsou např. použití metody NonNegative Garrote (NNG) pro redukci řádu lineárních modelů, Errors-In-Variables (EIV) identifikace, Subspace State-Space System IDentification (4SID), Prediction Error Method (PEM) inicializovaná 4SID metodou, využití Black-Box (BB) modelování pro identifikaci fyzikálních parametrů systému a implementace square-root Kalmanova filtru.


Dp 2011 novotny martin.pdf