Dp 427 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Analýza dopravy na základě naměřených dat plovoucích vozidel[edit]

Autor: Riedel Marek

Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF

427 fig.gif

Cieľom tejto práce bolo analyzovať namerané GPS dáta pomocou plávajúcich vozidiel a na ich základe vytvoriť matematický model oblasti vo forme orientovaného ohodnoteného grafu. V práci sú popísané postupy filtrácie dát, spresňovanie nameraných dát (mapovací algoritmus), výber pracovných dát (zhlukovací algoritmus), vyhľadávanie križovatiek (vrcholy grafu), ulíc (hrany grafu). Mapové podklady pre vizuálne overenie výsledkov analýz sa sťahujú vo forme PNG obrázkov zo serveru Google Maps. Výsledky analýzy a dáta pre matematický model oblasti sa ukladajú do navrhnutej databázy.


Dp 2011 riedel marek.pdf