Dp 437 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování, identifikace a řízení čtyřrotorového vrtulníku[edit]

Autor: De Lellis Costa


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Předložená práce obsahuje popis matematické modelování, experimentální identifikace a návrhu řízení pro malý bezpilotní čtyřrotorový vrtulník. Implementován Kalmanův filtr a lineární regulátory jako PID, LQ stejně jako modernější H_nekonečno a mí-syntéza, které berou v úvahu neurčitosti v matematickém modelu. Výsledné regulátory jsou porovnány formou simulací.


Dp 2011 de lellis costa.pdf