Dp 451 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení špatně podmíněných systémů[edit]

Autor: Pich Jiří


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Cílem této práce je navrhnout modifikace MPC regulátoru, které umožní řízení špatně podmíněných procesů. Práce obsahuje přehled metod používaných ke zjišťování podmíněnosti systémů a metod prediktivního řízení špatně podmíněných systémů. Rešerše na toto téma je uvedena v příloze práce. Na základě tohoto přehledu je navržena metrika určování podmíněnosti systémů a dvě modifikace MPC regulátoru pro řízení špatně podmíněných systémů.

První z navržených metod rozšiřuje ztrátovou funkci MPC o člen penalizující absolutní hodnotu vstupního signálu systému. Tato modifikace omezuje velikost vstupního signálu systému a zabraňuje tím jeho neomezenému růstu, který může nastat jako důsledek snahy regulátoru sledovat referenční signál, jehož dosažení vyžaduje výrazný akční zásah ve směru odpovídajícím malému singulárnímu číslu systému.

Druhá navržená metoda rozšiřuje ztrátovou funkci MPC regulátoru o člen penalizující přírůstek vstupní proměnné ve směru odpovídajícím malým singulárním číslům systému. Tato modifikace zamezuje rychlému růstu vstupní proměnné ve směrech, ve kterých má velikost vstupu systému malý vliv na velikost výstupu systému.

Navržené modifikace prediktivního regulátoru jsou aplikovány na model špatně podmíněné destilační kolony. Na simulacích je ukázána schopnost navržených MPC regulátorů sledovat referenční signál. Různé reprezentace neurčitosti systému jsou použity ke zjištění vlivu navržených úprav regulátoru na stabilitu systému.


Práce vytvořena ve spolupráci se společností Honeywell.

Dp 2011 pich jiri.pdf