Dp 440 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Metody a návrhy adaptivních PID regulátorů[edit]

Autor: Jindra Tomáš


Diplomové práce 2011

Stáhnout práci v PDF


Cílem diplomové práce je návrh adaptivního mechanismu PID regulátoru pro systém 2. řádu s dopravním zpožděním. Adaptivní mechanismus je navržen pro dávkové procesy, kde adaptace neprobíhá spojitě, ale po dávkách. Samotný adaptační proces je rozdělen na dvě části. V první části se identifikují změny, ke kterým v regulované soustavě došlo. Identifikace je prováděna na základě přechodové charakteristiky uzavřené smyčky. Ve druhé části adaptace probíhá návrh regulátoru. Při návrhu regulátoru je kladen důraz na splnění vlastností původního systému. Těmito vlastnostmi jsou v prvním případě amplitudová a fázová bezpečnost, ve druhém případě adaptace v časové oblasti. To znamená, že přechodová charakteristika uzavřené smyčky původního a nového systému je totožná.


Dp 2011 jindra tomas.pdf