IPv6 (config)

From DCEwiki
Revision as of 16:48, 22 May 2015 by Samekma1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Co je IPv6

IPv6 je nový internetový protokol, který by měl nahradit stávající IPv4 protokol. Protokol IPv4 je základním stavebním kamenem současného internetu a využívá k adresování počítačů 32-bitovou adresu (4 Byte). Tato adresa musí být jedinečná na celém světě (kromě počítačů „schovaných“ za tzv. NATem). Stavající protokol dokáže teoreticky adresovat cca 4 miliardy počítačů. Reálný počet je však výrazně nižší a dle analýz by volné „staré“ IP-adresy měli dojít v horizontu 1-2 let.

Nový protokol označovaný jako IPv6 používá adresu délky 128 bitů (16 Byte … nikoliv 6 Byte, jak občas laicky zmiňováno). Tento adresní prostor umožňuje každému člověku na zeměkouli přidělit pro jeho zařízení teoreticky cca 10^28 IP-adres … a to už by mohlo chvíli vystačit. Jde však o čistě teoterické číslo - implementačními podmínkami je tento počet výrazně nižší, přesto mnohonásobně přesahuje současné i budoucí potřeby. Hlavní důraz byl při návrhu nového protokolu kladen na uživatele – tj. minimalizaci odborných zásahů uživatele při instalaci IPv6-zařízení apod. Proto se zde setkáte s výrazy „autoconfigurace“ apod.

IPv6 na Katedře řídicí techniky

Na Katedře řídicí techniky byl protokol IPv6 nasazen v létě 2010 paralelně ke stávajícímu IPv4 (stejné podsítě, stejná jména serverů, stejné servery apod.). Tento režim označovaný jako „dual-stack“ umožňuje co možná nejhladší přechod k novému protokolu. Implementace na straně síťové infrastruktury a serverů je připravena. Servery mají stejná jména, stejné jméno má i proxy-server atd. IPv6 podporuje i část místních periferií (tiskáren) - tyto zařízení již mají IPv6-adresu nastavenou a lze je používat pod jejich jménem.


Konfigurace vašeho PC - Win-XP

Win-XP mají standardně IPv6 vypnuté. Je tedy nejprve nutné povolit IPv6, tj. spustit příkaz "ipv6 install". Následně jsou potřeba tyto konfigurační kroky:

 • vypnout mód náhodného generování adresy: "netsh interface ipv6 set privacy state=disable" (popř. ještě "ipv6 gpu UseTemporaryAddresses no")
 • přejmenujte si vaše "síťové rozhraní" z "Připojení k místní síti xx" apod. na "LAN"
 • doporučujeme nainstalovat externího DHCPv6-clienta [1] a dát dám mu tento [2] konfigurační soubor. Pokud byste chtěli mít statickou IPv6 adresu, dejte vědět - zaregistrujeme ji do DNS a pošleme postup na její nastavení.

... a to by mělo být všechno (v případě problémů pomůžeme)

Konfigurace vašeho PC - Win-Vista a Win-7

U Windows Vista je situace jednodušší - IPv6 podporují hned po instalaci. Mělo by stačit vypnout privacy-mod: "netsh interface ipv6 set privacy state=disable" a "netsh interface ipv6 set global rand=disable". Tato změna nastavení se musí udělat pod uživatelem s právy administrátora.

Pokud chcete pevnou IPv6-adresu, kontaktujte nás - my ji zaregistrujeme do DNS (abyste mohli psat symbolické jméno) a pošleme návod na její nastavení.


Konfigurace vašeho PC - Linux

IPv6 adresu lze nastavit buď ručně, nebo prostřednictvím systémové konfigurace, která se může lišit v závislosti na distribuci

Ruční nastavení na konzoli

Nastavení IPv6 adresy na konzoli je stejné, nezávisle na distribuci. Používá se k tomu příkaz ip (Na Debianu součást balíku iproute a na Gentoo .

Poznámka
root@stroj # ip -6 addr add 2001:718:2:1654:0:1:0:601/64 dev eth0
root@stroj # ip -6 addr del 2001:718:2:1654:0:1:0:601/64 dev eth0
stroj ~ # ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlen 1000
  inet6 2001:718:2:1654:213:21ff:fe1b:b5ca/64 scope global dynamic 
    valid_lft 2591995sec preferred_lft 604795sec
  inet6 2001:718:2:1654:0:1:0:600/64 scope global 
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::213:21ff:fe1b:b5ca/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Debian

Ukázka nastavení IPv6 adresy pro rozhraní eth3 ze souboru /etc/network/interfaces

Poznámka
iface eth3 inet6 static
	address 2001:718:2:1612:0:1:0:271
	netmask 64

Nastavení umožňující nastavit si ručně IPv6 adresu a ostatní nastavení převzít z autokonfigurace.

Poznámka
iface eth0 inet6 static
    address 2001:718:2:1611::xxx
    netmask 64
    autoconf 0
    accept_ra 1
    accept_ra_defrtr 1
    accept_ra_pinfo 1

Gentoo

Konfigurace je v souboru /etc/conf.d/net

Poznámka
modules="iproute2"

dns_domain_eth0="felk.cvut.cz"
dns_search_eth0="felk.cvut.cz"
dns_servers_eth0="2001:718:2:1611:0:1:0:90 2001:718:2:2200::100"

config_eth0="2001:718:2:1654:0:1:0:600/64"