any2djvu (DjVuLibre)

From DCEwiki
Revision as of 19:10, 14 September 2015 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Upozornění Tento skript je specifickou utilitou linuxové verze DjVuLibre!

Skript any2djvu - je shellový skript, který odesílá ke konverzi postscriptové a pdf dokumenty na veřejný DjVu server http://any2djvu.djvuzone.org Aby bylo možné použít skript any2djvu, je tedy nutné mít funkční připojení do internetu!

Skriptu se v případě souboru umístěného někde na webu předá jako první parametr URL k postscriptovému či pdf souboru a teprve jako druhý parametr! název souboru. V případě že se ke konverzi odesílá lokální soubor se URL vynechá.

Skript pak - v případě souboru z internetu - předá parametry serveru. Při konverzi lokálního souboru provede upload na server. Pro odesílání a stahování souborů využívá skript curl.

DjVu server provede konverzi a nabídne hotový DjVu dokument ke stažení.

Použití any2djvu[edit]

any2djvu [volby] [URL_k_souboru] { konvertovaný_soubor_A konvertovaný_soubor_B}
Volby ovlivňující kvalitu komprese