DjVu

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search


Práci na tomto manuálu o DjVu pod původním názvem DjVuLibre začala 17. července 2006 na české Wikibooks. Cílem je vytvořit ucelený manuál, který by měl čtenáře:

  1. seznámit s výhodami tohoto grafického formátu
  2. poskytnout přehled nástrojů které má k dispozici jak pro jeho čtení tak úpravy
  3. obeznámit ho s vnitřní strukturou DjVu dokumentů
  4. a ukázat postupy jak lze efektivně používat open source nástroje pro tvorbu a úpravy DjVu dokumentů.

Rozpracovaný projekt byl 1. října 2010 přesunut sem a snad v budoucnu bude sloučen s dalšími texty, které jsou aktuálně publikované jinde a upraven do finální podoby.

původní autor - Aleš Kapica
Především chybějící manuálové stránky pro utility z DjVuLibre
 - djview
 - pluginy
  • Napsat kapitolu Příklady s ukázkami konkrétních řešení a výsledků komprimace (vložit obrázky)
 - rukopis
 - strojopis
 - knižní text
 - magazín
 - manuskript
 - mapa
  • Přidat podkapitolu Příklady/Dávkové zpracování
  • Přidat podkapitolu Příklady/OCR kontrola pravopisu pomocí aspell kdy má smysl a kdy ne
  • Zabezpečení DjVu dokumentu - vodoznak, podepsané kontrolní součty jednotlivých vrstev dokumentu


Obsah manuálu[edit]

(Vpravo je uveden aktuální stav zpracování kapitoly)

DjVu - formát pro elektronickou archivaci dokumentů
 
100%
DjVu versus PDF  
 
80%
Vývoj DjVu v datech  
 
30%
Čtení DjVu souborů  
 
80%
Jak vytvořit DjVu dokument s využitím opensource nástrojů  
 
50%
Manipulace se stránkami DjVu dokumentu   
 
70%
Nástroje pro úpravu obsahu DjVu souborů  
 
80%
Anatomie DjVu dokumentu   
 
50%
Textová vrstva DjVu dokumentu   
 
60%
Metadatová vrstva DjVu dokumentu   
 
60%
DjVuLibre   
 
60%
Licence   
 
70%
any2djvu   
 
60%
bzz   
 
90%
cjb2   
 
90%
cpaldjvu
 
100%
csepdjvu   
 
10%
c44
 
100%
ddjvu
 
100%
djvm
 
100%
djvmcvt
 
100%
djvudigital   
 
50%
djvudump
 
100%
djvuextract
 
100%
djvumake
 
100%
djvups   
 
00%
djvused   
 
90%
djvutoxml   
 
80%
djvutxt
 
100%
djvuxmlparser
 
100%
gsdjvu   
 
70%
Nástroje využívající DjVulibre pro práci s DjVu soubory
bindery   
 
00%
didjvu   
 
00%
djvubind   
 
00%
djvusmooth   
 
00%
djvutool   
 
00%
jb2unify   
 
80%
minidjvu   
 
00%
ocrodjvu   
 
00%
pdf2djvu   
 
00%
WebDjVuTextEd   
 
00%
Zdroje
Tisk Tisková verze
Diskuze k tomuto materiálu