djvups (DjVuLibre)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Utilita určená k vygenerování postscriptového souboru, optimálního pro vytištění dokumentu v takové podobě, aby se dal svázat.