cpaldjvu (DjVuLibre)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Toto je enkodér, vhodný ke kompresi obrázků s nízkým počtem barev, jako jsou například grafy, plány, kresby, mapy, atp. Je zcela nevhodný ke kompresi fotografií - pro ty je určen DjVuPhoto enkodér c44.

Použití cpaldjvu[edit]

cpaldjvu [ volby ] vstupní_soubor výstupní_soubor
Upozornění
  • Vstupní soubor může být pouze ve formátu PGM (portable gray-map) nebo PPM (portable pixmap) formátu. Pokud chceme předat vstupní data rourou, je třeba místo jména vstupního souboru uvést pomlčku.
  • Jméno pro výstupní soubor musí být vždy uvedeno!
Volby které ovlivňují výsledek komprese[edit]

Každý DjVu soubor je kromě skryté textové a metadatové vrstvy složen také z obrazových vrstev: černobílé masky, barevné vrstvy popředí a několika barevných vrstev pozadí — pro podrobnější informace viz Anatomie DjVu dokumentu. Barevné vrstvy pozadí (chunks) jsou logicky složené ze sekvencí "řezů" (slices). A prohlížeč je schopen zobrazit přinejmenším částečně obrázek již po zpracování první obrazové vrstvy.

Běžný DjVuPhoto soubor, zpracovaný enkóderem c44 obsahuje pouze 80 až 120 řezů rozdělených do 1 až 4 vrstev pozadí. DjVu soubor zpracovaný přes cpaldjvu má naopak pouze jednu barevnou vrstvu pozadí, která popisuje pouze jednobarevnou plochu pozadí, zatím co ostatní barevné body se při kvantizaci obrazu barevně upravují dle nejbližší indexované barvy, a umísťují do barevné vrstvy popředí, na kterou se aplikuje jiný typ komprese (bzz).

-bgwhite
Bez uvedení této volby se do pozadí umístí barva, která v rámci obrázku zabírá největší plochu. To však nemusí být vždy výhodné, protože u komplikovanějšího obrázku to může vést k větší velikosti černobílé masky. Proto existuje tato volba, která zajistí, že se pro barvu pozadí obrázku použije nejsvětlejší ze zastoupených barev – obvykle to bývá barva bílá.
-colors
je dalším parametrem, který poměrně výrazně ovlivňuje výslednou velikost DjVu souboru, protože se jím nastavuje maximální počet barev, se kterými se má pracovat při kvantizaci obrazu. Není-li uvedeno jinak, automaticky se předpokládá, že to má být 256 základních barev, ale může jich být od 2 do 4096.

Omezením počtu barev, lze zmenšit velikost výsledného DjVu souboru, protože se barevně blízké body seskupí do kompaktních barevných skvrn, které se dají lépe vlnkovou kompresí lépe zpracovat. Příliš vysoký počet barev vede ke zbytečné marginalizaci.

Na druhou stranu, mohou existovat případy, kdy je nutné při barevné kvantizaci zachovat širší barevné spektrum.

Následující obrázek demonstruje rozdíl ve výsledku při použití c44, cpaldjvu s parametry a cpaldjvu bez parametrů.

Ukázka rozdílu v použití cpaldjvu a c44
c44 cpaldjvu cpaldjvu
Parametry -colors 20 -bgwhite
Sjbz 414003 915191
FGbz 8299 (20 barev) 43940 (256 barev)
BG44 394083 (74),
390957 (13),
572539 (10),
546583 (5) 7447x4959
298 (97) 612x414 692 (97) 612x414
3,6 MB formát PNG o 12 barvách 1,9MB 413kB 938kB
Z uvedeného je zcela zřejmé, že se c44 na tento typ dokumentu absolutně nehodí Nastavení bílého pozadí vedlo k optimalizaci velikosti černobílé masky a omezením barev byla redukovaná i vrstva popředí I když je výsledek defaultního zpracování lepší než u c44, je vidět, že vhodným nastavením parametrů se dal zredukovat na polovinu
Volba, která zobrazí výsledky kvantizace barev[edit]
-verbose
je volba, která zobrazí v průběhu zpracování informace o aktuální kvantizaci barev obrázku. Na jejich základě je možné najít optimální hodnoty pro omezení počtu barev a volbu pozadí. Či rozhodnout o jiném způsobu zpracování obrazu. Jak takový výstup vypadá viz níže
cpaldjvu: image 900x506 quantized to 256 colors.
cpaldjvu: background color is #3b312b.
cpaldjvu: 346665 color runs.
cpaldjvu: 207759 ccs.
cpaldjvu: 33379 ccs after merging/splitting.
cpaldjvu: 12657 shapes after matching (7066 are cross-coded).
Volba které ovlivní defaultní zobrazení stránky[edit]
-dpi
Rozlišení v dpi. Může se pohybovat v hodnotách od 25 do 6000 (výchozí hodnota je 100) Určuje v jaké výchozí velikosti bude soubor zobrazovat dekodér