djvudump (DjVuLibre)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Aplikace djvudump je konzolový nástroj, s jehož pomocí můžeme získat rychlá přehled o tom, jaká je struktura u většího množství archivovaných dokumentů. Jaké mají vrstvy, jak jsou veliké, atp. Má stejný efekt, jako kdybychom použili djvused (DjVuLibre), který však má mnohem jemnější možnosti použití. Viz následující ukázkový příklad:

Poznámka

user@stroj:~$ djvused soubor.djvu -e 'select 3; dump'

Použití djvudump[edit]

djvudump [-o výstup ] djvusoubor ...

Pomocí kombinace dalších unixových nástrojů a utility djvudump lze rychle zjistit, kupř. jaké verze DjVu dokumentů a v jakém rozlišení se v adresáři vyskytují:

user@stroj:~$ djvudump *.djvu | grep INFO | awk '{print $6, $5}' | sort -u
v17
100 v24,
200 v24,
216 v21,
300 v18,
300 v21,
300 v22,
300 v24,
300 v25,
400 v21,
72 v21
Poznámka Uvedený výpis je z mého dokumentačního archivu, kde se vyskytují různé verze DjVu formátů.