gsdjvu (DjVuLibre)

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Aplikace gsdjvu je shellový wrapper k binární instanci ghostscriptu<ref>[ https://cs.wikipedia.org/wiki/Ghostscript Ghostscript] je interpreter souborů ve formátu PostScript (.ps) a PDF, který lze použít jako filtr k jejich převodu do rastrové grafiky.</ref>, rozšířené o dva speciální ovladače, které umožňují přímý tisk do DjVu formátu. Původní zdrojový kód, jehož vlastníkem byla firma AT&T, byly patentově chráněn, proto byl součástí projektu DjVuLibre pouze skript djvudigital, který bylo možné použít pouze když měl nainstalovaný ghostscript tyto ovladače k dispozici.

R. 2005 však AT&T zdrojový kód uvolnila pod [CPL licencí], což umožnilo vznik jeho opensource mutace, která se mohla stát součástí DjVuLibre. Protože ale jde o kód který je stále závislý na zdrojácích ghostcriptu, je udržován v samostatném git repozitáři GSDjVu. Proto také není standardní součástí distribučních balíků DjVuLibre.

Chcete-li gsdjvu používat, nezbývá než se pustit do kompilace ze zdrojových kódů.

Kompilace gsdjvu[edit]

Upozornění Především je nutno upozornit, že kód není systematicky udržovaný. V README se sice dočtete, že podporovaná verze ghostscriptu je 8.64<ref>GPL ghostscript 8.64 na SourceForge</ref>, ovšem nejnižší verze ghostscriptu, kterou lze stáhnout na odkazované stránce je 9.18.

Naštěstí aktuální kód z repozitáře GSDjVu lze s touto verzí sestavit a používat aniž by byla v konfliktu s distribuční verzí ghostscriptu (aktuálně verze 9.22)

user@stroj:~$ git clone https://git.code.sf.net/p/djvu/gsdjvu-git djvu-gsdjvu-git
user@stroj:~$ cd djvu-gsdjvu-git
user@stroj:~/djvu-gsdjvu-git$ mkdir BUILD
user@stroj:~/djvu-gsdjvu-git$ cd BUILD
user@stroj:~/djvu-gsdjvu-git/BUILD$ wget https://github.com/ArtifexSoftware/ghostpdl-downloads/releases/download/gs918/ghostscript-9.18.tar.gz
user@stroj:~/djvu-gsdjvu-git/BUILD$ cd ..
user@stroj:~/djvu-gsdjvu-git$ ./build-gsdjvu
…

Skript build-gsdjvu si po spuštění nejprve vyžádá potvrzení, že jste seznámeni s licenčním ujednáním. Součástí licenčního ujednání je také informace o tom, k čemu se tato utilita vlastně hodí, takže rozhodně stojí za to si ho přečíst.

Pak se zeptá na adresář, do kterého máte stažen zdrojový kód ghostscriptu (./BUILD) a případně i zdrojáky pro další knihovny – ty ovšem není nutné stahovat, pokud máte nainatalovány hlavičkové soubory příslušných balíků z vaší distribuce. U Debianu stačí přes APT doinstalovat před kompilací tyto balíky:

root@stroj:~# apt-get zlib1g-dev libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev libpng-dev

Po odklepnutí skript rozbalí stažený tarball, opatchuje a nakopíruje vše co je potřeba, zkompiluje, a nakonec nainstaluje do podadresáře ./BUILD/INST/gsdjvu se vším co je potřeba. Tento adresář si pak můžete přesunout dle potřeby, případně si z něj můžete (v Debianu) vyrobit instalační DEB balíček.

Použití[edit]

Volby[edit]