bzz (DjVuLibre)

From DCEwiki
Revision as of 19:13, 14 September 2015 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Je univerzální kompresní a dekompresní utilita, která se u DjVu využívá pro kompresi a dekompresi textových vrstev ANTz ( metainformace, hyperlinky a záložky), TXTz ( skrytá textová vrstva ) a barevných složek v JB2. Podobně jako bzip2, využívá pro přípravu dat ke kompresi transformace Burrows-Wheelerovu transformaci ovšem pro samotnou kompresi používá vlastní kódování aritmetický ZP adaptive kodér navržený speciálně pro potřeby DjVu.

Poznámka U bzip2 se používá pro vlastní kompresi kódování Huffmanovo kódování, které sice nemá tak dobrý kompresní poměr jako kódování aritmetické kódování, není však zatíženo patenty.

Použití bzz[edit]

Při kompresi

bzz -e[ velikost bloku ] vstupní_soubor výstupní_soubor

Při dekompresi

bzz -d vstupní_soubor výstupní_soubor
Poznámka Místo vstupního a výstupního souboru lze použít standardní vstup či výstup a propojit bzz s dalšími utilitami pomocí roury
Volby které ovlivňují kvalitu komprese
V komprimačním režimu lze předat parametru -e jako volitelný argument velikost bloku v kilobajtech, s jakou má pracovat Burrows-Wheelerova transformace (výchozí velikost je 2048 KB). Je-li velikost bloku menší, je komprimace (a dekomprimace) méně náročná na paměť. Na druhou stranu nastavení velikosti bloku je výhodné tehdy, pokud je velikost vstupního souboru menší než jeho velikost. Maximální použitelná velikost bloku je 4096 KB.