djvutoxml (DjVuLibre)

From DCEwiki
Revision as of 19:27, 14 September 2015 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Utilita djvutoxml je určená pro export textového obsahu DjVu dokumentu do XML souboru, který lze pak dále zpracovávat pomocí XSLT transformací, atp.

Použití[edit]

djvutoxml [volby] djvusoubor [volby] vystup.xml


Volby[edit]

--page pořadové_číslo_stránky

Do výstupu je zahrnuta pouze vybraná stránka.

--with-text

Do XML výstupu je vložena textová vrstva

--without-text

Do XML výstupu není vložena textová vrstva.

--with-anno

Do XML výstupu jsou zahrnuty poznámky, linky a metainformace

--without-anno

Výstup neobsahuje metainformace, linky a poznámky
Příklady použití


Omezení[edit]

Současná verze nástrojů, která je součástí distribučního balíku, je jemně řečeno na prd. djvutoxml vůbec nepracuje se záložkami a alternativními tituly stránek. A djvuxmlparser navíc neumí uspokojivě importovat hyperlinky. <references />