AccessControl

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Je naše původní rozšíření, které naprogramoval v r. 2008 Aleš Kapica pro potřeby wiki katedry DCE. Od r. 2012 jsou zdrojové kódy rozšíření AccessControlspravovány v rámci oficiálního git repozitáře MediaWiki. Smyslem rozšíření je přenechat právo rozhodnout o omezení přístupu k obsahu stránek uživatelům kteří ho tvoří.

Původní verze rozšíření vycházela z podobného rozšíření [1] (accesscontrol-0.8), které kromě toho, že nebylo schopno pokrýt naše potřeby, obsahovalo řadu drobných nedostatků:

 • Za každou skupinou v elementu accesscontrol musely následovat dvě oddělovací čárky a to včetně poslední skupiny v seznamu. Pokud tomu tak nebylo, nevytáhnul skript seznam skupin správně.
 • Jmenný prostor pro vytváření uživatelských skupin bylo možné nastavit pouze "natvrdo" na jednu skupinu přímo v kódu rozšíření.
 • Nebylo možné současně používat systémové skupiny a uživatelské skupiny. Buď jedno, nebo druhé
 • Nebylo možné nastavit pouze právo čtení na jednotlivce, vždy pouze na skupinu
 • Rozšíření postrádalo standardní lokalizaci používanou v MediaWiki

Kromě toho byl kód původního rozšíření slušně řečeno velmi nepřehledný.

Jak použít AccessControl[edit]

Chce-li někdo omezit přístup k některé stránce, musí buď nastavit některou z existujících systémových skupin, nebo nejprve založit vlastní uživatelskou skupinu.

Uživatelskou skupinu tvoří množina uživatelských jmen, které jsou položkami první úrovně odrážkového seznamu. Název této uživatelské skupiny pak tvoří titul stránky s tímto seznamem, což může být libovolná stránka v libovolném jmenném prostoru. Lze tedy jak založit vlastní jmenný prostor, tak využít pro založení uživatelské skupiny některý stávající, který může mít přístup chráněný i jinak než přes AccessControl. Viz Nápověda:Jak omezit přístup ke stránce .

Postup pro vytvoření takové stránky je následující:

 1. V již existující stránce vytvořím (zatím neplatný) odkaz na uživatelskou skupinu. Zvolím si název kupř. Moje:Skupina
 2. Kliknutím na tento odkaz a založením stránky mi tak vznikne jmenným prostor s názvem Moje, který bude zahrnovat stránku Skupina. Jiní uživatelé si mohou pro své uživatelské skupiny založit třeba jmenný prostor Naše, který také může mj. obsahovat stránku s názvem Skupina
 3. Do této stránky pak umístím seznam uživatelů, kterým chci povolit přístup ke své stránce. Použiji přitom následující syntaxi:
Poznámka
* Já
* Jiný uživatel
* Další uživatel (ro)
Upozornění Do uživatelského seznamu je třeba zapsat uživatelské jméno tak jak s ním pracuje wiki, tj. s velkým počátečním písmenem

Tím, že jsem uživateli "Další uživatel" přidal za jméno (ro) jsem mu nastavil pouze právo pro čtení. Nebude-li tedy současně členem jiné skupiny s právem editovat mou stránku, pak bude moci její obsah pouze prohlížet, nikoliv upravovat.

Přístup k této uživatelské skupině pak mohu rovnou ochránit přidáním elementu accesscontrol

Poznámka
<accesscontrol>Moje:skupina</accesscontrol>
Upozornění Pokud se zapomenete do této uživatelské skupiny přidat, nebo se překlepnete při psaní svého jména, nebo si omylem nastavíte pouze readonly přístup, nebudete jí už moci nikdy upravit! Navíc také může mít toto rozšíření nastaveno, že stránky ve jmenných prostorech mohou upravovat pouze správci. Pak se k ní rovněž už nemusíte víckrát dostat (i když budete tuto uživatelskou skupinu jinak moci bez problémů používat.

Aplikace práv je už ze zmíněného patrná. Do stránky u které budete chtít omezit přístup vložíte element accesscontrol se seznamem skupin. Kromě uživatelských skupin můžete nastavit také přístup pro členy systémových skupin.

Poznámka
<accesscontrol>Moje:Skupina,Naše:Skupina (ro),bureucrat</accesscontrol>

Jak si můžete povšimnout, readonly přístup lze nastavit také na celou skupinu. Pokud tedy nebude uživatel členem i některé jiné skupiny s právem k editaci, bude moct stránku pouze prohlížet.

Upozornění Členové skupiny sysop mají ( pokud to není zakázáno přímo v rozšíření hodnotou proměnné $wgAdminCanReadAll ) automaticky právo číst všechny stránky

Každý kdo ke stránce nebude mít přístup pak bude automaticky přesměrován na některou z předem nastavených systémových stránek, které se nacházejí v systémovém jmenném prostoru wiki ( v našem případě DCEwiki ) s informací proč jim byl přístup zamezen.

Naše výchozí pravidla

 • Anonymní uživatelé na stránky chráněné elementem accesscontrol nemají přístup nikdy
 • Stránky nechráněné mohou anonymní uživatelé pouze číst
 • Přihlášení uživatelé mají přístup na stránky chráněné elementem accesscontrol vždy pouze na základě svého členství v některé ze systémových, nebo uživatelských skupin
 • Uživatelé co jsou členy skupiny Správci (sysop) mohou stránky chráněné elementem accesscontrol editovat vždy