Nápověda:Jak omezit přístup ke stránce

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Systém MediaWiki ve výchozím nastavení nemá žádné sofistikované možnosti nastavení přístupových práv uživatelům. Využívá pouze malou množinu přednastavených skupinových rolí. Nicméně to neznamená, že by jemnější řízení přístupu k obsahu MediaWiki nebylo možné zajistit. Pro komplexnější nastavení přístupových práv a řízení přístupu k obsahu stránek můžete využít nainstalovaná "rozšíření" ( viz DCEwiki:Extensions ).

Omezení na základě přístupu do jmenného prostoru[edit]

Toto v podstatě nejtriviálnější omezení je založeno na tom, že stránka s neveřejným obsahem je vytvořena ve  jmenném prostoru ke kterému má přístup pouze jediná systémová skupina uživatelů. Přístup ke stránkám v něm vytvořeným mají pouze její členové. Tato funkcionalita byla přidána rozšířením Lockdown .

Tento privátní jmenný prostor byl nadefinován přímo v konfiguračním souboru MediaWiki a zároveň mu byla natvrdo přiřazena uživatelská skupina.

Z praktického hlediska je však toto řešení poněkud nešikovné, protože..

  • Nastavení může provést pouze administrátor serveru natvrdo v kódu konfiguračního souboru LocalSettings.php
  • Přístup nelze nijak dynamicky měnit podle potřeby pro již existující stránky, aniž by nebylo nutné i opravit veškeré odkazy (v případě že byla taková stránka do chráněného jmenného prostoru přesunuta)
  • Pro každou skupinu uživatelů je nutné definovat nadefinovat nový jmenný prostor a vytvořit odpovídající systémovou skupinu.

Výhodu spatřuji snad jen v tom, že se nikdo mimo členy systémové skupiny ke stránce nemá šanci dostat a je velmi nízká pravděpodobnost, že by někdo nedopatřením nastavil přístup nepovolané osobě.

Ukázka aplikace ve stránce:

Nastavení [[Private:hesla]] pro wiki

Omezení na základě zamčení stránky[edit]

Nevyžaduje žádné speciální rozšíření, protože zamykat stránky mohou všichni členové systémových skupin, které mají nastaveno oprávnění protect.

Výhodou je, že stránku lze zamknout pouze na určitý interval, po jehož uplynutí je opět dostupná. Bohužel omezení přístupu je z hlediska uživatelských skupin velmi hrubé, neboť zamčení rozlišuje pouze tři typy uživatelů - správce, přihlášené uživatele a anonymní uživatele.

Omezení na základě nastavení skupinových práv[edit]

V systému [MediaWiki] je pouze několik výchozích systémových skupin uživatelů

  1. user
  2. bureucrat
  3. sysop
  4. bot

Díky nainstalovanému rozšíření GroupPermissionManager , však lze vytvářet vlastní systémové skupiny a upravovat jim oprávnění podle potřeby.


Bohužel výše uvedený způsob omezování práv nelze použít na jednu konkrétní stránku či jmenný prostor (to lze vyřešit až s využitím rozšíření Accesscontrol ) a má také několik nevýhod:

  • Členství ve skupině a oprávnění pro skupinu mohou měnit či nastavovat pouze členové systémové skupiny ..., co má přístup ke speciálním stránkám ... přes které se úpravy provádí.
  • Autor stránky sám nemá žádnou možnost omezit přístup ke své stránce pouze na konkrétní uživatele

Omezení přístupu ke stránce na základě uživatelských skupin[edit]

Přidává do MediaWiki rozšíření | AccessControl.

Jak se uživatelské skupiny nastavují a jakým způsobem jsou pak aplikováno omezení přístupu na stránku se můžete dočíst na stránce věnované nainstalovaným rozšířením DCEwiki:Extensions