Nápověda:Kategorizace

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Software MediaWiki, na kterém běží tento web, umožňuje členit články do kategorií. Kategorie umožňují především seskupovat články podle tématu, a nahrazují tak různé ručně udržované seznamy, které z pochopitelných důvodů začnou dříve nebo později být neaktuální.

Každý článek (ale i kategorii!) lze paralelně zařadit i do více kategorií (např. stránka KVM je současně zařazena do kategorií Kategorie:QEMU i Kategorie:KVM).

Subkategorie[edit]

Kategorizovat lze nejenom články, ale i jednotlivé kategorie, čímž lze snadno vytvářet stromovou strukturu.

Speciální stránky[edit]

Na tuto stromovou strukturu se lze napojit linkem na příslušnou kategorii kategorizované stránky. Ve wiki však existují také speciální stránky pro práci s kategoriemi

Speciální:Kategorie
obsahuje abecední seznam všech existujících (neprázdných) kategorií.
Speciální:Wantedcategories
obsahuje seznam všech kategorii, které nemají žádný průvodní text, resp. nejsou samy kategorizovány a tím i zařazeny do nadřazené stromové struktury.
Speciální:Unusedcategories
obsahuje seznam nepoužívaných kategorií, tj. kategorií, které mají sice nějaký obsah, jako normální stránka, ale žádnou zařazazenou stránku.
Poznámka Při prohlížení seznamu Speciální:Unusedcategories můžete narazit na nepoužívanou kategorii Kategorie:Diplomové a bakalářské práce/en, ovšem zrovna v tomto případě jde o vedlejší produkt, jaký vzniká při použití šablony pro jazykové mutace Šablona:Languages

Používání kategorií[edit]

Jmenný prostor Kategorie se skládá ze stránek, z nichž každá reprezentuje tzv. kategorii. Stránku lze přiřadit do kategorie prostým přidáním odkazu [[Kategorie:něco]] do textu stránky (kde něco je název kategorie).

Například abyste zařadili článek Etiketa wiki do kategorie „Nápověda“, je třeba do něj vložit [[Kategorie:Nápověda]]. Pro wiki není podstatné, kde je odkaz umístěn, ale je pravidlem vkládat ho na konec textu, před odkazy na jiné jazykové verze.

Stránka pro kategorii může obsahovat text, který lze editovat stejně jako u jiných stránek. Kromě něj se však při zobrazení stránky automaticky generuje abecední seznam odkazů na všechny články a soubory, které do kategorie patří.

Podkategorie[edit]

Samotná kategorie může být součástí jiné kategorie. V takovém případě se pak při zobrazení kategorie, do které je přiřazena, generuje také abecední seznam podkategorií.

Kategorie, do kterých stránka patří[edit]

Stránky včetně kategorií mohou patřit do více různých kategorií. Kategorie, do kterých stránka patří, jsou zobrazovány na jednom místě v závislosti na stylu (dole ve stylu Monobook, nahoře ve stylu Standard), bez ohledu na to, kde se vyskytují v textu.

Kategorie a stránky kategorií[edit]

Odkazy na všechny kategorie, které zde existují, můžete vypsat přes Speciální:Kategorie. Tato speciální stránka generuje abecední seznam všech (neprázdných) kategorií bez ohledu na to, zda kromě podkategorií nebo zařazených článků obsahují nějaký vlastní text, či ne.

Stránky ve jmenném prostoru Kategorie ale kromě seznamu článků a podkategorií mohou obsahovat vlastní text. Tento text je obvykle velmi krátký (např. „Viz hlavní článek Česko“), nebo velmi často úplně chybí. V textu stránky kategorie by však měly být odkazy pro zařazení kategorie do nadřazené kategorie a odkazy na tuto kategorii v jiných jazycích.

Pokud nějaká kategorie nemá vlastní stránku s textem, zobrazují se odkazy na ní červeně (stejně jako odkazy na běžné neexistující stránky). Pokud zařadíte článek do kategorie, která se zobrazuje červeně, může to znamenat :

  1. špatně jste zapsali název kategorie:
    • překlep (např. [[Kategorie:Fxzika]]),
    • neodpovídající název (např. neexistující [[Kategorie:Částicová fyzika]] místo existující Kategorie:Fyzika částic),
  2. nebo příslušná kategorie dosud neexistuje.

Pokud to nebyl pouhý překlep, měli byste se podívat, jestli neexistuje nějaká jinak pojmenovaná kategorie, do které by článek patřil (např. pohledem do Kategorie:Fyzika). Pokud ne, kliknutím na červený odkaz se otevře editace stránky kategorie. Do ní vložte zařazení do nadřazené kategorie, odkazy na cizojazyčné verze této kategorie a případně i stručný text o kategorii a stránku uložte.

Nastavení klíčů pro řazení[edit]

Pokud chcete řadit článek v seznamech všech kategorií jinak než abecedně podle jeho názvu (nejčastěji tedy u biografických hesel, která se řadí až podle příjmení), přidejte nad kategorie text ve formátu {{DEFAULTSORT:klíč řazení}} Například pokud je článek pojmenovaný Albert Einstein již zařazen v kategorii „Osobnosti“, pak zápisem {{DEFAULTSORT:Einstein, Albert}}, se docílí toho, že se bude řadit pod písmeno E, nikoliv pod písmeno A.

Pokud je třeba změnit řazení pouze v některých z kategorií, v nichž je stránka zařazena, nebo je třeba v různých kategoriích použít různý řadicí klíč, používá se následující formát přiřazení kategorie: [[Kategorie:něco|klíč řazení]] (kde něco je jméno kategorie a klíč řazení je hodnota pro řazení.). Vložíte-li za svislítko mezeru, stránka se bude řadit v kategorii na začátek.

U klíče pro řazení se rozlišují malá a velká písmena, takže [[Kategorie:The Foobar|Foobar]] je zařazeno před [[Kategorie:The Bar|bar]].

Odkazy na kategorii[edit]

Pokud potřebujete odkázat na kategorii, aniž by do ní byl tím článek zařazen, použijte následující formát odkazu: [[:Kategorie:něco]] (kde něco je jméno kategorie), tedy s přidanou dvojtečkou před slovem Kategorie.

Podobnost s „Odkazuje sem“[edit]

Kategorie je trochu podobná stránce Odkazuje sem, ovšem bere v úvahu pouze speciální odkazy na kategorie. Ale Odkazuje sem je spíše vedlejším produktem odkazů, které mají primární smysl samy o sobě, zatímco odkazy na kategorie jsou vkládány specificky za účelem vytváření stránek kategorií.

Vkládat zařazení do kategorie na testovací, diskusní stránky ap. je nežádoucí, jelikož zanáší do kategorie stránky, které do ní nepatří, zatímco normální odkazy z takových stránek objevující na stránce Odkazuje sem jsou považovány za neškodné.

Zastaralé kategorie[edit]

Pokud některá kategorie byla přejmenována (její obsah přesunut pod kategorii s novým názvem) a předtím delší dobu nějaké články obsahovala nebo pokud k ní dosud směřují nějaké mezijazykové odkazy (interwiki) z cizojazyčných verzí Wikipedie, nemá být mazána hned, ale v mezidobí má být původní obsah nahrazen šablonou {{Zastaralá kategorie}}, která upozorní její dosavadní uživatele na alternativu a pomůže s případným robotickým přesunem náhodně se objevivších článků, případně robotickou opravou chybných interwiki. Tato šablona plní do jisté míry úlohu přesměrování. V české verzi Wikipedie, na rozdíl třeba od WikiCommons, se u kategorií nepoužívá přesměrování pomocí #REDIRECT [[cíl]].

Externí odkazy[edit]