Nápověda:Jak psát správně odkazy

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady
Upozornění Na rozdíl od standardní MediaWiki má naše wiki nastavené, že má být citlivá na psaní malých a velkých písmen na počátku názvu. Proto odkazy

Pozor a pozor nevedou na totéž místo. U standardní MediaWiki ano, neboť tam se na straně serveru provede automatické nahrazení prvního malého písmene za velké.

Úzus pro pojmenovávání stránek a přesměrování[edit]

Přesměrování se provádí tak, že se do kódu stránky uvede direktiva REDIRECT a cíl

Poznámka
#REDIRECT [[Strojovna (laboratoř)]]

I stránky s přesměrováním je třeba správně kategorizovat!

Laboratoře[edit]

Stránky pro laboratoře se pojmenovávají obecně zažitým názvem laboratoře doplněným o text (laboratoř)

Poznámka
[[Strojovna (laboratoř)]]
Výsledený efekt...
Strojovna (laboratoř)

V případě, že již pro tuto laboratoř nějaká stránka či kategorie existuje, pak se umístí na tuto novou stránku přesměrování. Totéž platí i v případě jiných zažitých označení viz např. odkazy 909 (laboratoř) nebo s109 (laboratoř) které vedou do stejného cíle.

Stránky k laboratořím, včetně těch co obsahují přesměrování je třeba správně kategorizovat do kategorie Kategorie:Laboratoře

Stroje[edit]

  • Názvy stránek pro jednotlivé stroje jsou vždy pojmenovány podle jejich hostname např. support, k2, drupal, atd.
  • V případě, že by byl hostname identický s jinou, již existující stránkou (jako tomu bylo např. u K2, pak se vytvoří rozcestník. Tento rozcestník je třeba správně kategorizovat do kategorie Kategorie:Rozcestníky
  • Stroje, které slouží jako virtualizační platforma musí být kategorizovány mimo jiné také do kategorie Kategorie:Virtualizační stroje
  • Na každý stroj s přidělenou pevnou IP adresou musí vést odpovídající přesměrování IP adresy. Toto přesměrování (názvem stránky je příslušná IP adresa) musí být kategorizováno do kategorie Kategorie:IP.

V případě že se IP adresa stroje změní, je přesměrování z původní IP ponecháno dokud stejnou IP nedostane jiný stroj. V každém případě je třeba u původního stroje uvést jakou adresu měl a pokud bude přiřazena stroji jinému, tak u něj uvést kterému stroji patřila adresa předtím.

Odkazy na stránky[edit]

Odkazy na stránky se vytváří v mediawiki jednoduše a intuitivně uzavřením řetězce mezi dvojice hranatých závorek

Poznámka
Tohle je stránka s názvem [[Osobní webové stránky]] v naší wiki
Výsledený efekt...
Tohle je stránka s názvem Osobní webové stránky v naší wiki
Poznámka  
  • Neexistuje-li cíl odkazu, pak se odkaz zobrazí červeně
  • Odkazy ve stránce, které by odkazovaly samy na sebe, se zobrazí jako tučný text

Použití kotvy[edit]

Každý nadpis ve stránce funguje zároveň jako kotva. Na tyto kotvy lze odkazovat

Poznámka
[[#Koncovky za odkazy]]
Výsledený efekt...
#Koncovky za odkazy

Odkazy na URL adresy[edit]

Výsledné URL takto odkazované stránky bude:

Poznámka
http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky
Výsledený efekt...
http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky

Takže odkazovat by bylo možné i takto. Ovšem odkazovat na stránky do naší wiki tímto způsobem není ani žádoucí, ani praktické. To však neplatí pokud jde o odkazy na jiné internetové stránky.

Jenže umisťovat do stránky přímo plnou URL adresu je řekněme.. nepřehledné a nehodí se vždy. Např. pokud někam odkazujeme rovnou z textu. Proto lze použít dva jiné způsoby.

Při prostém uzavření URL mezi hranaté závorky je interpretován odkaz podobně jako link na poznámku pod čarou

Poznámka
[http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky]
Výsledený efekt...
[1]

A přidá-li se za URL nějaký text, jako klasický link

Poznámka
[http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky Osobní webové stránky]
Výsledený efekt...
Osobní webové stránky
Upozornění Povšimněte si, že na rozdíl od odkazů na stránky wiki se nepoužívá při odkazování na jiná URL zdvojená hranatá závorka, ale pouze jednoduchá.

Dávejte pozor na mezery!

U odkazů na stránky ve wiki na tom až tak nesejde, ale u URL odkazů nesmí být mezi hranatou závorkou a URL žádná mezera. Viz interpretace výše uvedených příkladů s mezerou před URL...

[ http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky]
Výsledený efekt...
[ http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky]
[ http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky Osobní webové stránky]
Výsledený efekt...
[ http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky Osobní webové stránky]

Odkazy na kategorie[edit]

Kategorie není obyčejná stránka. Aby na ni bylo možné odkázat, je třeba napsat před název jmenného prostoru dvojtečku

Poznámka
[[:Kategorie:Nápověda]]
Výsledený efekt...
Kategorie:Nápověda

Bez toho by parser pouze provedl přiřazení do příslušné kategorie a nevygeneroval žádný link (odkaz)

Odkazy na stránky v jiných jmenných prostorech[edit]

Pokud není žádoucí (např. u odkazu v textu ) aby se vypisoval i název jmenného prostoru, stačí přidat na konec odkazu svislítko

Poznámka
[[:Kategorie:Nápověda|]]
Výsledený efekt...
Nápověda

Skrývání obsahu závorek[edit]

Podobně jako jmenné prostory, lze přidáním svislítka před uzavírací závorku skrýt v odkazu i uzávorkované řetězce, které sice jsou součástí jména stránky, ale není žádoucí je vypisovat

grub

Koncovky za odkazy[edit]

Je-li za odkazem uveden nějaký řetězec, pak se k němu přičlení jako koncovka. Bohužel to má smysl pouze u názvů, které jsou ve vhodném tvaru. Viz příklady: supportem, Nápovědaou

Přejmenování odkazu[edit]

Má-li se v textu místo skutečného názvu odkazované stránky objevit jiný řetězec, pak jej stačí doplnit za již výše zmíněné svislítko

Poznámka
[[:Kategorie:Nápověda|Přehled stránek nápovědy]]
Výsledený efekt...
Přehled stránek nápovědy

Odkazy na obrázky[edit]

Jak to bude vypadat Co napíšete

Přesměrování názvu jednoho článku na druhý provedete vložením podobného textu na první řádek.

#REDIRECT [[Spojené státy americké]]

Odkaz na článek o stejném tématu v jiném jazyce (pro rámeček v jiných jazycích) učiníte takto:[[jazykový kód:Název]]. Nezáleží na tom, kam při editování tyto odkazy napíšete, protože se z textu článku vyjmou, ale doporučuje se umisťovat je na konec editačního okénka.

Pokud chcete na článek v jiném jazyku odkázat v rámci článku, přidejte na začátek dvojtečku, např. fr:Aide.

Vizte Wikiknihy:Mezijazykové odkazy a seznam jazyků a kódů.

[[fr:Aide]]
[[:fr:Aide]]
Nebo prostě uveďte URL: http://www.nupedia.com.
  • URL smí obsahovat pouze tyto znaky: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Pokud URL obsahuje odlišný znak, měl by být konvertován; například ^ musí být napsán jako %5E (příslušný kód najdete v ASCII).
Nebo prostě uveďte URL:
http://www.nupedia.com.
Obrázek: logo Wikiknih
  • Důrazně se doporučuje vyplňovat alternativní text, používaný, když se obrázek nenahraje, v textových prohlížečích, nebo když je text čten. Vizte Alternate text for images pro pomoc s výběrem.
Obrázek: [[Soubor:Wiki.png]]

nebo s alternativním textem

[[Soubor:Wiki.png|logo Wikiknih]]

nebo plovoucí na pravé straně stránky a s popiskem.

[[Soubor:Wiki.png|right|logo Wikiknih]]

nebo plovoucí na pravé straně stránky a bez popisku.

[[Soubor:Wiki.png|right|]]
Všimněte si zvláštní | za slovem right. To slouží k tomu, aby obrázek ploval na pravé straně stránky a ne aby alternativní text byl "right".

Kliknutím na nahraný obrázek zobrazíte stránku s popisem, na niž můžete také odkázat přímo: Soubor:Wiki.png


[[:Soubor:Wiki.png]]

K zahrnutí odkazů na neobrazové nahrávky, jako jsou třeba zvuky, nebo pro obrázky, které se zobrazí jako odkaz místo vykreslení na stránce, použijte odkaz "media".

Zvuk

Obrázek tornáda[[Média:Sg_mrob.ogg|Zvuk]]

[[Média:Tornado.jpg|Obrázek tornáda]]

K odkazům na knihy můžete použít odkazy Wikiknihy:ISBN.

ISBN 0123456789X

ISBN 0123456789X
Na "Odkazuje sem" a "Související změny" může být odkázáno takto:

Speciální:Whatlinkshere/Wikiknihy:Jak editovat stránku a Speciální:Recentchangeslinked/Wikiknihy:Jak editovat stránku

[[Speciální:Whatlinkshere/Wikiknihy:Jak editovat stránku]] a [[Speciální:Recentchangeslinked/Wikiknihy:Jak editovat stránku]]
Používejte odkazy pro data, aby každý si mohl nastavit svou oblíbenou podobu. Vlastní zobrazení dat si nastavíte v Speciální:Preferences.
[[20. července]], [[1969]],
[[20. 7.]] [[1969]] a [[1969]]-[[07-20]]
se všechny zobrazí jako 20. července 1969, pokud nastavíte předvolbu zobrazení dat na 1. ledna 2001.