Nápověda:Poznámky pod čarou

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Poznámky pod čarou lze ve Wikiknihách dělat díky rozšíření Cite, které přidává do standardní MediaWiki dva speciální tagy - <ref> a <references />.

Použití[edit]

Nejjednodušší způsob použití asi nejlépe objasní příklad..

Poznámka
Věta ke které se bude vztahovat první poznámka<ref>První poznámka pod čarou</ref>.
Slovo<ref>Druhá poznámka pod čarou</ref> v druhé větě ke kterému se bude vztahovat druhá z poznámek pod čarou

'''Poznámky:'''
<references />

Věta ke které se bude vztahovat první poznámka<ref>První poznámka pod čarou</ref>. Slovo<ref>Druhá poznámka pod čarou</ref> v druhé větě ke kterému se bude vztahovat druhá z poznámek pod čarou

Poznámky: <references />

Upozornění Pozor! Zobrazíli-se vám výsledek předchozího příkladu ve vaší stránce podobně jako v následující ukázce interpretace předchozího ukázkového kódu, pak máte s největší pravděpodobností vypnuté automatické nahrazování prvního písmene. Systémové seznamy tak jsou neplatné a vy musíte vytvořit nové uživatelsky definované odrážek pro seznamy citací, jak se o tom píše níže v odstavci Možnosti uživatelských úprav u poznámek pod čarou.
Věta ke které se bude vztahovat první poznámka[<cite_link_label_group->]. Slovo[Chybná citace Došly definované značky pro skupinu „“. Zvyšte jejich počet ve zprávě [[MediaWiki:$2]].] v druhé větě ke kterému se bude vztahovat druhá z poznámek pod čarou

Poznámky:

  1. První poznámka pod čarou
  2. Druhá poznámka pod čarou

Výše uvedený problém napravilo založení seznamu na stránce MediaWiki:Cite link label group-

Vícenásobné použití jedné poznámky[edit]

U textů, kde se odkazuje např. na určitou použitou literaturu může být použitá stejná poznámka pro více citovaných míst. V takovém případě je u takové poznámky třeba uvést parametr name s jedinečnou hodnotou. Viz příklad..

Poznámka
K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou<ref>První poznámka pod čarou</ref>.
U druhé věty<ref name='sdilena_poznamka'>Sdílená poznámka pod čarou</ref>
je použitá druhá poznámka pod čarou. Druhá poznámka<ref name='sdilena_poznamka'>
Parametr '''name''' je stejný jako u předchozí poznámky</ref> je použitá i v této třetí větě.
A ke čtvrté větě se vztahuje rovněž tato sdílená poznámka<ref name='sdilena_poznamka' /> 

'''Poznámky:'''
<references />

K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou<ref>První poznámka pod čarou</ref>. U druhé věty<ref name='sdilena_poznamka'>Sdílená poznámka pod čarou</ref> je použitá druhá poznámka pod čarou. Druhá poznámka<ref name='sdilena_poznamka'> Parametr name je stejný jako u předchozí poznámky</ref> je použitá i v této třetí větě. A ke čtvrté větě se vztahuje rovněž tato sdílená poznámka<ref name='sdilena_poznamka' />

Poznámky: <references />

Poznámka Všimněte si, že v případě sdílené poznámky je akceptován pouze text u jejího prvního výskytu! Při opakovaném použití sdílené poznámky tedy stačí použít odkaz stejným způsobem, jako tomu bylo u čtvrté věty v demonstrovaném příkladu.
Upozornění Jedinečné parametry name resp. group nesmí obsahovat pouze číslo! Vždy musí obsahovat alespoň jedno písmeno.

Vyčlenění poznámek pod čarou mimo obsah stránky[edit]

Spravovat poznámky pod čarou přímo v textu může být - zvláště u obsáhlejších textů dosti nepohodlné. V takovém případě je lepší vyčlenit tyto poznámky do samostatného bloku a do textu umisťovat pouze tagy <refs> s parametrem name. Vlastní obsah poznámek se pak uzavře do bloku zobrazovacího tagu <references>. Viz příklad..

Poznámka
K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou<ref name='pozn1' />.
U druhé věty<ref name='pozn2_sdilena' />
je použitá druhá poznámka pod čarou. Druhá poznámka<ref name='pozn2_sdilena' /> je použitá i v této třetí větě.
A ke čtvrté větě se vztahuje rovněž tato sdílená poznámka<ref name='pozn2_sdilena' /> 

'''Poznámky:'''

<references>
<ref name='pozn1'>První poznámka pod čarou</ref>
<ref name='pozn2_sdilena'>Sdílená poznámka pod čarou</ref>
</references>

K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou<ref name="prvni"/>. U druhé věty<ref name="druha" /> je použitá druhá poznámka pod čarou. Druhá poznámka<ref name="treti" /> je použitá i v této třetí větě. A ke čtvrté větě se vztahuje rovněž tato sdílená poznámka<ref name="poznamkactvrta">Čtvrtá</ref>

Poznámky:

<references> <ref name="prvni">První poznámka pod čarou</ref> <ref name="druha">Druhá poznámka pod čarou</ref> <ref name="treti">Třetí poznámka pod čarou</ref> </references>

Zobrazování většího množství poznámek pod čarou[edit]

Generování poznámek do stránky zajišťuje tag <references />. Jednou z variant zobrazování většího množství poznámek pod čarou je u některých mutací MediaWiki šablona {{Reflists}}. Ta tento tag obsahuje a navíc přidává možnost parametrem nastavit do kolikati sloupců mají být zobrazené poznámky zalomeny.

Seskupení poznámek pod čarou[edit]

Jinou možností, jak zpřehlednit větší množství poznámek je využití parametru group u tagu <refs />. Poznámky, které jsou zařazených do stejné skupiny, pak lze zobrazovat odděleně, za předpokladu, že se uvede stejný identifikátor parametru group i u zobrazovacího tagu <references />. Viz následující příklad...

Poznámka
U této první věty je poznámka pod čarou<ref name='pozn' /> s jedinečným identifikátorem '''name''', která není zařazena do žádné skupiny, zatím co tato poznámka<ref group='primary' name='pozn' /> se stejným identifikátorem náleží do skupiny '''primary'''. Třetí poznámka<ref>Tato poznámka nemá nastavený žádný parametr '''group''' ani '''name''' a je vepsána přímo do textu</ref> není zařazena do žádné skupiny, je uvedná přímo v textu a nemá nastaven žádný identifikátor. Čtvrtá poznámka<ref group='primary' name='pozn1'/> patří rovněž do skupiny '''primary'''. A poslední, odkaz v textu<ref group='primary' name='pozn'/> odkazuje rovněž na poznámku s jedinečným identifikátorem '''pozn''' ve skupině '''primary'''.

Interpretovaný výsledek pak vypadá takto:
 
'''Poznámky:'''

Poznámky pouze ze skupiny '''primary'''

<references group='primary'> 
<ref name='pozn'>První poznámka ze skupiny '''primary'''</ref>
<ref name='pozn1'>Druhá poznámka ze skupiny '''primary'''</ref>
</references>

'''A všechny ostatní poznámky pod čarou, které nejsou zařazeny do nějaké skupiny'''

<references>
<ref name='pozn'>Poznámka která nepatří do žádné skupiny, a která má pouze jedinečný identifikátor '''name'''</ref>
</references>

U této první věty je poznámka pod čarou<ref name='pozn' /> s jedinečným identifikátorem name, která není zařazena do žádné skupiny, zatím co tato poznámka<ref group='primary' name='pozn' /> se stejným identifikátorem náleží do skupiny primary. Třetí poznámka<ref>Tato poznámka nemá nastavený žádný parametr group ani name a je vepsána přímo do textu</ref> není zařazena do žádné skupiny, je uvedná přímo v textu a nemá nastaven žádný identifikátor. Čtvrtá poznámka<ref group='primary' name='pozn1'/> patří rovněž do skupiny primary. A poslední, odkaz v textu<ref group='primary' name='pozn'/> odkazuje rovněž na poznámku s jedinečným identifikátorem pozn ve skupině primary.

Interpretovaný výsledek pak vypadá takto:

Poznámky:

Poznámky pouze ze skupiny primary

<references group='primary'> <ref name='pozn'>První poznámka ze skupiny primary</ref> <ref name='pozn1'>Druhá poznámka ze skupiny primary</ref> </references>

A všechny ostatní poznámky pod čarou, které nejsou zařazeny do nějaké skupiny

<references> <ref name='pozn'>Poznámka která nepatří do žádné skupiny, a která má pouze jedinečný identifikátor name</ref> </references>

Poznámka Alternativní popisky pro poznámky ze skupiny primary obsahuje uživatelský seznam MediaWiki:Cite link label group-primary

Seskupování poznámek pod čarou je vlastnost, která je v Mediawiki defaultně zapnuta, ovšem může být v vypnuta nastavením hodnoty proměnné $wgAllowCiteGroup na false.

Možnosti uživatelských úprav u poznámek pod čarou[edit]

Forma zobrazovení odkazů na poznámky pod čarou v textu a u poznámek samotných je dána nastavením systémových hlášení. Přehled těchto systémových hlášení naleznete na speciální stránce Speciální:Allmessages.

Jak už bylo uvedeno u předchozích příkladů, pokud chcete změnit způsob identifikace poznámky v textu na nějaký jiný, stačí založit ve jmenném prostoru Mediawiki stránku odkazující na uživatelský seznam s odpovídajícím názvem skupiny a tu pak používat v seznamech jako hodnotu parametru group.

Podobně však lze přenastavit i stávající způsob systémového zobrazení. Stačí, když založíte ve jmenném prostoru MediaWiki stránku, která svým názvem odpovídá příslušnému systémovému hlášení. Její obsah pak bude mít při interpretaci před sytémovým nastavením přednost. Viz příklad:

Upozornění Pozor! Za určitých okolností vám nemusí rozšíření Cite systémové nastavení brát v potaz. Zvláště tehdy, máte-li vypnutou přes proměnnou ... ve wiki automatickou změnu prvního písmene. V takovém případě není jiná možnost, než založit ve vaší wiki ve jmenném prostoru Mediawiki stránky s odpovídajícími jmény, stejně, jako když uživatelským způsobem měníte systémové nastavení.


Úpravy způsobů zobrazování poznámek pod čarou jsou vyhrazeny zpravidla administrátorům.