Bp 100 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

AIMSUN - MATLAB Toolbox[edit]

Autor: Lukáš Dibelka

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je naučit se provádět dopravní experimenty v AIMSUN - MATLAB toolboxu, podílet se na vývoji toolboxu, rozšiřovat jej podle požadavků kolegů na ÚTIA AV ČR a pro aktuální verzi toolboxu vytvořit uživatelskou příručku v anglickém jazyce. AIMSUN - MATLAB toolbox představuje rozhraní mezi mikrosimulačním nástrojem AIMSUN a prostředím pro technické výpočty MATLAB. Pomocí tohoto toolboxu je možné simulovat reálné a hypotetické dopravní situace a testovat na nich algoritmy řízení.


Bp 2007 dibelka lukas.pdf