Bp 101 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Profinet IO pro průmyslové aplikace

Autor: Jan Dočekal

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce slouží jako stručný úvod do protokolu PROFINET IO. V úvodu je sa- motný protokol popsán. Dále se zabvývá popisem produktů jednotlivých výrobců jak zařízeními typu IO-Controller, tak typu IO-Device, kde je navíc provedeno srovnání cen, které by mělo sloužit, při návrhu praktické realizace, jako jeden z rozhodujících doplňkovýh faktorů pro výběr výrobce zařízení. Praktická čáat realizuje a využívá a vlastnosti protokolu, zvláště pak diagnos- tických informací. Pro sběr procesních dat je k tomuto účelu realizován OPC server, ke kterému se napsal OPC klient v programovacčm jazyce C#. Ten kromě procesních hodnot zobrazuje také diagnostické informace.


Bp 2007 docekal jan.pdf