Bp 104 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Experimenty v Matalb-Aimsun Toolboxu

Autor: Marek Elbl

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato práce popisuje provádění simulací a experimentů s různími algoritmy řízení na dopravních oblastech. Pro účely návrhu a simulace oblastí je použit sofwarový balík GETRAM. Algoritmy řízení jsou implementovány v MATLABu pomocí Aimsun - MATLAB toolboxu vyvíjeném na ÚTIA AV ČR, který s GETRAMem spolupracuje. Cílem je prostudovat danou problematiku, podílet se na vývoji tohoto toolboxu a vytvořit systém pro automatické generování reportu o proběhlých experimentech.


Bp 2007 elbl marek.pdf