Bp 107 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

PID regulace tepelné soustavy

Autor: Elvíra Hanáková

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

V tomto dokumentu popisuji laboratorní přístroj realizující tepelnou soustavu, která je řízena nastavitelným PID regulátorem AC10. Práce je doplněna obecným úvodem z teorie řízení, který se skládá z částí o matematickém popisu soustav, jejich identifikace a PID regulace. Pro studenty předmětu Instrumentace procesů je připravena laboratorní úloha, která obsahuje měřící úkoly, na kterých je možno pozorovat regulační procesy a odlišné vlastnosti jednotlivých tipů regulátorů. Laboratorní úloha je doplněna o podklady pro vyučujícího předmětu, které obsahují předpokládané výsledky měření.


Bp 2007 hanakova elvira.pdf