Bp 109 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh programového rozhraní pro řízení mikropolohovací platformy z PC v reálném čase

Autor: František Hrdina

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je vytvořit programové rozhraní pro řízení mikropoloho- vací platformy z PC v reálném čase. Nejprve se práce zabývá využitím API operačního systému Windows XP pro úlohy v reálném čase. V další části navrhuje možnosti rozšíření jádra operačního systému a poskytuje seznam hardwarových prostředků k tomuto vhodných. Uvádí dostupná komerční rozšíření. Poté je popsána implementace zvoleného řešení.


Bp 2007 hrdina frantisek.pdf