Bp 110 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Ganttovy diagramy v SVG

Autor: Janáček Miroslav

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tato bakalářská práce se zabývá Ganttovými diagramy, pojmy z oblasti rozvrhování, jazyky XML (eXtensible Markup Language) a SVG (Scalable Vector Graphics). Hlavní částí práce je program SVG Gantt, který umožňuje v uživatelském prostředí upravovat vzhled rozvrhů. Program načítá rozvrhy popsané v jazyce XML. Následně uživateli umožňuje měnit parametry vykreslování, vzhled rozvrhu a možnosti zobrazení. Upravený diagram může být uložen ve formátu SVG. SVG Gantt lze použít pro dávkový převod rozvrhů z XML dokumentů na vektorové obrázky SVG.Program je napsán v jazyce Java a pro generování SVG kódu byla použita knihovna Batik


Bp 2007 janacek miroslav.pdf